Erpelkes Zjwame - Erpelkes onger zeil

De Erpelkes in Zjwame hubbe oagh ein nummer oetgebracht en det is un nummer om neatj snel te vergeate..