Zalig kerstmis - Op bezeuk Biej Bruno

Kerst kumpt der weer aan en det beteikent det vuul miense bezig zien om hun hoes te versieren zo oagh bruno oet zjwame